הצבע זך - ביטוח נגד כפיה                                מודיעין עיר העתיד או עיר החסיד?                                אל תיקח את החופש שלך כמובן מאליו - הצבע זך
 
דף הבית
מצע עיר חופשית
דף מידע
רשימת עיר חופשית
קישורים לאתרים נבחרים
יצירת קשר
 

מצע עיר חופשית

מצע תנועת עיר חופשית בא להבטיח מסגרת לחיים זה לצד זה של חילונים, דתיים ובעלי השקפות שונות, בכבוד הדדי, תוך סובלנות וכיבוד זכויות האדם.


חופש
חופש הביטוי
נפעל למתן ביטוי פומבי לכל דעה וזרם כל עוד אינם מהווים גזענות או הסתה, וכל עוד הם מובעים בדרכים דמוקרטיות.

חופש העיסוק
נפעל לחקיקת חוק עזר עירוני אשר יאפשר פתיחת עסקים בשבת תוך התחשבות באיכות החיים של תושבי העיר.
נפעל לחקיקת חוק עזר עירוני אשר יאפשר פעילות גם לעסקים הפועלים ללא תעודת כשרות.

חופש האמונה
תובטח הגנה על חופש הדת וחופש מדת של כל תושב
נכיר בזכותם לפעילות של כלל הזרמים בעיר.
נפעל למניעת חקיקת חוקי עזר ממניעים דתיים, שמניעיהם מטרותיהם ותוצאותיהם נוגדים מצע זה. התנועה תפעל לסיכול חוקי עזר קיימים.

חופש תרבות
ניזום קיומם של אירועי תרבות אמנות וספורט בכל ימות השבוע.
נאפשר קיומם של אירועי תרבות אמנות וספורט במבני ציבור בכל ימות השבוע.
נעודד קיומם של אירועי תרבות אמנות וספורט ללא הגבלה כל עוד לא מערבים הללו הסתה, גזענות או ניצול.


חינוך
יושם דגש במוסדות החינוך בעיר על חינוך לדמוקרטיה, שלטון החוק ואזרחות טובה. מוסדות חינוך יהנו מתקציבי המועצה בתנאי שיכללו בתכנית החינוך תכנים כאמור לעיל.
מניעת הטפה דתית – בבתי הספר הממלכתיים ילמדו ויופיעו בפני התלמידים רק אנשים שהתחייבו להעברת התכנים בהתאם לערכי הדמוקרטיה וחופש הדת.
נפעל להקמת מוסדות חינוך מגוונים לציבור בהתאם לצרכי האוכלוסייה המקומית.
כל הזרמים החינוכיים בעיר יקבלו סיוע ועזרה על פי מספר תלמידיהם תושבי העיר, ללא העדפה.
עיר חופשית תפעל להקצאת משאבים למחקר מדעי ולפיתוח מוסדות מחקר והשכלה גבוהה בעיר.
נתנגד ונמנע בניה פיתוח קיום ופעילות של ישיבות וכוללים בתחומי העיר.
עיר חופשית רואה בהטפה לחזרה בתשובה הנעשית באמצעים של השפעה לא הוגנת, הפעלת פיתוים כלכלים ואחרים, תופעה שלילית שיש לפעול לצמצומה והוקעתה באמצעים של הסברה וחינוך.

שוויון
הזדמנות שווה לחינוך לתרבות ולאיכות חיים לתושבי העיר מכל הזרמים
נאפשר שימוש של כלל הזרמים במבני הציבור בעיר, ובלבד שישמרו ערכי הדמוקרטיה.
נפעל לחלוקת משאבים הוגנת: נתמוך בהקצאת משאבים נאותים לפעילות תרבותית של כל סוגי האוכלוסייה על פי חלקם היחסי, בהתאם לצרכי הציבור כולו.
נאבק נגד הקצאת קרקעות לבנייה ייעודית למגורים לאוכלוסיות בעלות צביון ייחודיי דתי או חרדי.
נפעל להתרת רכישת דירות בכל מקום בעיר לכלל האוכלוסייה.

דמוקרטיה
תושבי העיר הם שמחליטים לגבי אופייה וצביונה
נפעל לחקיקת חוקי עזר עירונים אשר יבטיח תנועת כלי רכב בכל ימות השבוע בכל רחובות העיר.
נדאג לקיום תחבורה ציבורית בעיר בכל ימות השבוע, תוך שמירה על איכות החיים של תושבי העיר.
נפעל לקביעת הרכב המועצה הדתית באופן יחסי להרכב האוכלוסייה בעיר.
עיר חופשית תתנגד לפעולה של כתות מיסטיות ושל תנועות דתיות פונדמנטליסטיות באמצעים של הסברה, חינוך וחקיקת חוקי עזר, בכפוף לשמירה על חירויות הפרט.

פתיחות וסובלנות
יצירת קהילה בה יובטח עקרון "איש באמונתו יחיה" תוך שמירה על כבוד הדדי, כל עוד אין בכך פגיעה באושיות הרעיון הדמוקרטי.
 

 

     
     
 

להורדת המצע של עיר חופשית למחשב שלך לחץ כאן

     
     

זכויות יוצרים © 2003 [אהוד חגואל ודוד זיו]. כל הזכויות שמורות.